Fundament voor organisatieontwikkeling

Organisaties zijn al lang geen statische structuren meer. De nieuwe dynamiek in organisaties is een voortdurend proces van verandering. Veranderingen, gestuurd vanuit de markt, vanuit innovaties, vanuit de behoefte van medewerkers om zich te ontwikkelen én vanuit de organisatie als geheel om binnen dat krachtenspel effectief te kunnen blijven.

Bij alle voortdurende verandering binnen organisaties, houden mensen de behoefte om zich te kunnen verbinden aan een gezamenlijk fundament, dat houvast biedt. Plata fundament kijkt en onderzoekt wat het verbindend fundament is, dat de organisatie draagt, en hoe transformatieprocessen in de organisatie steeds kunnen worden verankerd in dat fundament.

Leiderschaps- en teamontwikkeling

Binnen elke organisatie zijn er ontwikkelingsbehoeften en veranderingsvragen. Leiders willen zich ontwikkelen. Medewerkers zoeken
inspiratie. De organisatie wil continuïteit. Daarbij is het niet altijd meer helder en transparant waar de organisatie voor staat, wat ieders belangen en behoeften zijn en welke waarden worden gedeeld.

Plata fundament werkt met de meest effectieve analyse- en feedbackmodellen om waarden, belangen en behoeften helder in beeld te brengen en biedt ondersteuning met inspirerende leiderschapstrajecten en teamtrainingen, waarbij mensen worden gestimuleerd het allerbeste uit zichzelf te halen. Resultaat, oprechte aandacht en plezier gaan daarbij hand in hand.