Onze trainers en begeleiders

De trainers, procesbegeleiders en coaches van Plata fundament zijn hoog opgeleid vanuit meerdere disciplines en zijn geaccrediteerd in verschillende test- en feedbackmodellen. Voor elke opdracht en samenwerking geldt dat we, in overleg met u als opdrachtgever, de inzet van onze specialisten afstemmen op het ontwikkelings- of leiderschapstraject dat u voor ogen heeft.

Pia Umans

Pia is oprichtster van het Plata Instituut en heeft verschillende trainingsmethodieken en werkmodellen geïntegreerd en vertaald naar effectieve opleidingsprogramma’s. Zij is gespecialiseerd in het werken met organisatiescriptanalyse binnen teams en afdelingen, waarmee het succes van veranderingstrajecten binnen organisaties kan worden verduurzaamd.

Pia Umans

"Wie nooit van mening verandert laat veel kansen liggen."

Bekijk LinkedIn van Pia Umans E-mail naar Pia Umans

Arno de Beer

Arno is een inspirerende coach en trainer, die zich de mentor-stijl aangemeten heeft. De diverse commerciële en leidinggevende functies die Arno jarenlang bekleed heeft, leveren de rijke voedingsbodem voor zijn aansprekende, pragmatische vorm van begeleiding. Een sterk EQ in combinatie met praktische nuchterheid zorgen voor zijn grote verbindende kracht.

Arno de Beer

"Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht hij in zichzelf vindt."

Bekijk LinkedIn van Arno de Beer E-mail naar Arno de Beer

Gonnie Joosten

“Het leven genieten, zelf groeien en bijdragen aan de groei van anderen daarin ligt mijn passie. Het (her)ontdekken van de eigen kracht, of dat nu in het persoonlijke leven is of in de werkomgeving. Het vraagt om te doen wat je te doen hebt. Hier en nu. En ben je dan toch op weg, geniet er dan van en gun jezelf de verwondering, over jezelf en over de ander". Bezieling, betrouwbaarheid, compassie, oog voor het proces én het resultaat zijn kenmerkend voor haar aanpak.

Gonnie Joosten

"Inside every older person is a younger person, wondering what the hell happened."

Bekijk LinkedIn van Gonnie Joosten E-mail naar Gonnie Joosten

Ron Berkhout

Ron is gewend om ontwikkelingstrajecten met teams en organisaties aan te gaan en te sturen op de menskant én op de gewenste uitkomst voor de organisatie. Het is Ron zijn ambitie om deelnemers in trainingen mee te nemen in vernieuwende leiderschapstrajecten. Ron heeft een scherp analytisch gevoel, waarbij hij in nieuwe situaties snel een passende vorm kan vinden. Zijn werkwijze is hands-on en gericht op het resultaat voor individu en groep én met ruimte voor het persoonlijke experiment.

Ron Berkhout

Evelien Walvaart

Evelien is 15 jaar werkzaam in de kinderopvang. Gedurende deze loopbaan besloot zij een nieuw pad te kiezen in haar persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij contact, enthousiasme en kwetsbaarheid belangrijke bronnen voor haar zijn. Deze bronnen zet zij graag in om anderen te ondersteunen in de zoektocht naar hun pad en daarin anderen keuzes te maken!

Evelien Walvaart

"Verander ‘moet’ in moed en durf je hart te volgen!"

Bekijk LinkedIn van Evelien Walvaart E-mail naar Evelien Walvaart

Chantal Poiesz

Chantal heeft 18 jaar digitale transformatie begeleidt en geïmplementeerd bij nationale en internationale bedrijven, als manager en als zelfstandig ondernemer. Vanuit deze ervaring en haar eigen reis werd de deur geopend naar systemisch werken. Deze methode ligt haar na aan haar hart en zet ze, naast haar ervaring in het bedrijfsleven, in tijdens verandertrajecten, trainingen en coaching.

Chantal Poiesz

"Voor mij begint de reis op weg naar jezelf bij bewustwording. De eerste stap op weg naar transformatie en zingeving."

Bekijk LinkedIn van Chantal Poiesz E-mail naar Chantal Poiesz

Dennis Vrooland

Dennis is een trainer/coach die zichzelf durft te geven in het contact met de ander. Dennis is oprecht nieuwsgierig naar de mens tegenover hem. Hij heeft een oordeelsvrije houding en weet op de goede momenten de juiste vraag te stellen. Dennis durft, vanuit veiligheid, care-full te confronteren. Niet om je te kwetsen, maar om je een klein stapje verder te helpen. Hij wil je ondersteunen in het (her)vinden van je eigen Plek en Ruimte.

Dennis Vrooland

“Je bent zo welkom met je verhaal, ik wil echt naar je luisteren voorbij de woorden."

Bekijk LinkedIn van Dennis Vrooland E-mail naar Dennis Vrooland