Teamtraining: meer zin in samenwerking

Teams en groepen in organisaties, die minder goed functioneren, missen vaak een verbindend element en een gezamenlijke bedding, waar vanuit zij samenwerken. Leidinggevenden en medewerkers willen dan wel een stap voorwaarts maken, maar lopen tegen hun eigen beperkingen op of tegen het ontbreken van een gemeenschappelijke ‘taal’. Door de communicatie te verbeteren en de onderlinge band tussen de teamleden te versterken, kunnen successen, maar ook tegenslagen, makkelijk worden gedeeld. Daardoor kan het zicht op gezamenlijke doelen en resultaten helder blijven, zonder dat het vertroebeld wordt door onuitgesproken gevoelens of opgespaarde emoties.

Inzicht in eigen handelen

Er is vaak meer nodig dan het aanleren van vaardigheden en technieken om communicatie binnen groepen beter te laten verlopen. Als mensen onder druk komen te staan, schieten zij vaak hun oude gedragspatronen in, die soms wel bekend zijn, maar zeker niet altijd effectief. Vaak weten we op een bewust niveau dat wat we aan het doen zijn niet constructief is, maar gaan we er toch mee door. Hoe beter mensen begrijpen wat ze er toe drijft te denken, voelen en handelen zoals ze doen, hoe eenvoudiger het wordt ‘herbesluiten’ te nemen en ander gedrag te gaan ontwikkelen, wat ruimte geeft op persoonlijk niveau en voor het functioneren binnen het team.

Open communicatie

Bewustwording van de structuur achter het gedrag maakt milder. Niet alleen naar jezelf maar ook naar de mensen om je heen. Hoe kan een mens goed met een ander communiceren als hij zelf niet weet hoe hij communiceert? Hoe kan een mens zich verbinden met anderen als er geen werkelijk contact is? Als de blik op onszelf en de mensen om ons heen milder wordt, is het makkelijker contact te maken en ons te
verbinden. Voor teams is het essentieel dat mensen elkaar kunnen vinden, onderling feedback kunnen geven en kunnen uitspreken waar zij last van hebben. Open communicatie is een van de kenmerken van goed functionerende teams.

Resultaatgerichte trainingen

De heldere communicatie- en bewustwordingsmodellen, die we inzetten bij Plata fundament, helpen mensen in het leerproces om die vaardigheden te kunnen ontwikkelen die nodig zijn om met elkaar te verbinden, invloed uit te kunnen oefenen, werkrelaties aan
te gaan en in teamverband samen te kunnen werken en ontwikkelen.

Een basistraining voor teams levert concrete resultaten op:

  • teamleden worden zich bewust van de eigen communicatie en de structuren en drijfveren achter hun gedrag
  • teamleden leren flexibeler te zijn in hun communicatie en kunnen beter afstemmen op anderen
  • teamleden zijn in staat een onderscheid te maken tussen klachten uiten en problemen aangaan
  • teamleden kunnen beter omgaan met conflicten
  • het zelfvertrouwen van de teamleden en het team groeit
  • de saamhorigheid in het team wordt vergroot en teamleden zijn beter in staat om zich met elkaar te verbinden
  • er wordt meer veiligheid in het team ervaren
  • er ontstaat meer ontspanning en plezier in het team