Instrumentarium Werkwijze

Test- en feedbackmodellen

Test- en feedbackmodellen kunnen helpen om inzichtelijk te maken wat de uitgangspositie van individuele personen of een team is, meestal voordat een ontwikkelingstraject wordt ingezet. Afhankelijk van het ingezette model kan vervolgens de voortgang van het traject worden geanalyseerd of het effect worden gemeten.

Meer over Test- en feedbackmodellen »

Werk- en oefenmodellen

Elk ontwikkelingstraject, elke teamtraining of begeleiding heeft zijn eigen dynamiek. Daarbij wordt een combinatie van oefen- en werkmodellen ingezet, die op dat moment het meest effectief is. Vanuit verschillende theoretische en praktische trainingsmodellen kan daarmee worden ingespeeld op specifieke veranderings- en ontwikkelingsvragen.

Meer over Werk- en oefenmodellen »

Werkwijze

Inspiratie, Transformatie, Veranderkunst. Het zijn de verbindende thema’s en werklijnen waarlangs we bij Plata fundament onze ontwikkelingstrajecten inrichten. Tegelijkertijd geven ze uitdrukking aan wat we kunnen toevoegen aan uw organisatie.

Meer over Werkwijze »