MT ontwikkeling

Ieder team is een tijdelijk samenwerkingsverband. Ieder MT-lid heeft zijn eigen geschiedenis. Iedereen brengt zijn eigen historie, deskundigheid en inzichten mee en eigen ideeën hoe werkzaamheden vorm kunnen krijgen en wat functioneel is voor het team of de organisatie. Dat vraagt van het MT als geheel om af te stemmen en met elkaar door te ontwikkelen, niet om een vriendenclub te worden, maar om effectieve en werkbare situaties te creëren. En ontwikkelen is investeren. Als het MT niet investeert in ontwikkeling, kan veel energie verloren gaan aan interne processen en onderlinge rivaliteit.

Succesvolle teams

Er is veel onderzoek gedaan naar het functioneren van succesvolle managementteams. Bouwen aan goede relaties, onderling vertrouwen, heldere procedures, flexibiliteit, soepele communicatie, afstemming op de wensen van de omgeving, gemeenschappelijke beeldvorming en visie op de toekomst zijn de belangrijkste succesfactoren. Voor een goed functionerend MT is het werken aan die factoren work in progress, waarbij het zich bewust is van haar kwetsbare factoren en ook daaraan werkt, waarbij er ook voldoende aandacht is voor de ontwikkeling van individuele vaardigheden.

Individuele vaardigheden

MT-leden moeten ook individueel kunnen beschikken over competenties en vaardigheden om te kunnen bijdragen aan een succesvol team. Inzicht in eigen gedrag en functioneren, herkennen van eigen projecties, kunnen omgaan met invloed en macht, feedback kunnen geven én ontvangen. Maar ook van individuele teamleden wordt ook verwacht dat ze kunnen beschikken over onderhandelingsvaardigheden, probleemoplossend vermogen en het vermogen om tot evenwichtige beeldvorming te komen.

Doorleeft leiderschap

In organisaties zijn managementteams verantwoordelijk om visie te ontwikkelen, te (door)leven en uit te dragen. Helaas staat die gezamenlijke visie en koers niet zo vaak op de agenda. MT-leden zijn vaak niet gewend elkaar daarop aan te spreken of te stimuleren op het uitdragen ervan. De primaire focus van MT-leden ligt meestal op het optimaliseren van de processen en relaties in hun eigen territorium. Het gezamenlijk belang lijkt dan ver weg.

Een krachtig managementteam heeft een helder, krachtig geluid naar de organisatie, gebaseerd op een gezamenlijke doorleefde visie, onderlinge afstemming, verbindend leiderschap en wederzijds vertrouwen.

Werken aan MT-ontwikkeling

Plata fundament ondersteunt bij MT-ontwikkeling zowel op directieniveau als op divisie- en afdelingsniveau. Wij werken zowel op de taakgerichte laag als op de mensgerichte laag. Heldere doelen stellen en halen vraagt niet alleen oplossend vermogen ontwikkelen maar ook ontwikkeling op zelfbewustzijn en welzijn. De onderstroom in communicatie is dominant in het wel of niet behalen van doelstellingen. Plata fundament werkt zowel in de verborgen, niet bewuste velden van het samenwerkingscontract als in de inhoudelijke vormgeving.