Loopbaancoaching

Organisaties hebben er belang bij dat hun medewerkers lekker in hun vel zitten zodat hun talenten optimaal tot ontwikkeling komen. Soms loopt het doel van organisatie en medewerker parallel en soms wijken de onderlinge verwachtingen en verlangens af. Met loopbaanbegeleiding en carrièreplanning worden deze verwachtingen en verlangens onderzocht en beter op elkaar afgestemd.

Gericht groeipad

Instellingen en organisaties beseffen steeds meer dat bezieling en het creëren van een sterke band met de organisatie alleen kan worden bereikt als de waarden van de organisatie door de werknemer worden gedeeld. Met loopbaanbegeleiding kunnen deze gedeelde waarden worden geanalyseerd en kan de aansluiting met de persoonlijke passie worden (her)ontdekt. Deze zijn voor de individuele werknemer essentieel om de juiste keuze te maken bij een volgende fase in zijn loopbaan of carrière. Loopbaanbegeleiding resulteert vaak in het uitzetten van een gericht groeipad.

Werkwijze loopbaanbegeleiding

Bij aanvang van de loopbaanbegeleiding of carrièrecoaching vindt een intake plaats met de cliënt, waar de doelstellingen en wensen worden vastgelegd en wordt afgestemd op welke wijze en met welke frequentie er zal worden gewerkt. De keuze voor een specifiek loopbaantraject wordt in goed overleg met de cliënt en – als het bedrijf of de organisatie de loopbaanbegeleiding mede heeft geïnitieerd – met de verantwoordelijke binnen de organisatie, bepaald. Afhankelijk van de coachingsdoelen zullen binnen een loopbaantraject een aantal afspraken voor individuele begeleiding en/of gerichte trainingsmodules worden ingepland.