Werkwijze

Inspiratie, Transformatie, Veranderkunst. Het zijn de verbindende thema’s en werklijnen waarlangs we bij Plata fundament onze ontwikkelingstrajecten inrichten. Tegelijkertijd geven ze uitdrukking aan wat we kunnen toevoegen aan uw organisatie.

Inspiratie

Met gedrevenheid, enthousiasme en plezier verbinden we ons aan de thema’s, die spelen in organisaties. Dat maakt dat opdrachtgevers onze aanpak bij ontwikkelingstrajecten als zeer betrokken ervaren. Teamleden en leidinggevenden vinden onze trainings- en begeleidingstrajecten zeer inspirerend. Daarbij is onze werkwijze er op gericht, dat zij op hun beurt de mensen waarmee ze werken, weten te inspireren met passie en plezier. In onze trainings- en begeleidingstrajecten zijn we zichtbaar als inspirerend en veilig ankerpunt en creëren we een veilige bedding, zodat deelnemers makkelijker en met volle inzet kunnen meegaan met onze aanpak en begeleiding. Met meer dan 30 jaar ervaring en meesterschap in het begeleiden van veranderprocessen en een diepgaande scholing in alle relevante verandertheoriëen, bieden we houvast en dagen we deelnemers uit om zich te laten inspireren.

Transformatie

We werken en handelen vanuit de onderkende urgentie om te veranderen en te transformeren – ongeacht of de veranderingsdynamiek van binnen of van buiten de organisatie komt. We herkennen daarbij ook de weerstand, die speelt of een tekort aan verandervermogen, dat soms aanwezig is in een organisatie. Doordat we deze elementen met elkaar verbinden kunnen we de verandernoodzaak ook helder en meer zichtbaar in beeld brengen.
Transformatie kan plaatsvinden als er een duidelijke visie op veranderen is. Heeft u, als opdrachtgever, die visie helder in beeld, dan ondersteuning wij het proces. Wij brengen daarbij naar voren hoe het transformatieproces er uit zal zien. We tonen de stappen, die nodig zijn bij de daadwerkelijke verandering. Vanuit ons geloof in het oneindig groeipotentieel, dat ieder mens heeft, dagen we mensen uit om stappen te zetten – hoe groot of klein die ook zijn. We r eizen mee als deelnemer in het transformatieproces en durven, waar nodig, ook te confronteren en mensen het ongemak en de pijn te laten voelen.

Veranderkunst

Veranderkunst ontstaat vanuit het magische geloof in het ogenschijnlijke onmogelijke en het vertrouwen in de kracht van het onverwachte. In het meesterschap van creatieve werkvormen en door het spelen in de dynamiek van de onderstroom van de organisatie, laten we een nieuw perspectief groeien. Andere dimensies en mogelijkheden komen in beeld. Dit geeft energie, ruimte en durf om (weer) nieuwe mogelijkheden te zien en werkwijzen te ervaren en om tegelijkertijd vanuit autonomie én vanuit verbinding te kunnen ontwikkelen en te bouwen.