Organisatieopstellingen

Bert Hellinger staat aan de bron van het Systemisch werk, waarvan organisatieopstellingen deel uitmaken. Hij legde het systeem bloot dat iedere familie en organisatie kenmerkt en ontwikkelde een methode om met dit systeem te werken. Iedere deelnemer in een familie- of organisatiesysteem heeft een eigen plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. Systemisch werk geeft de mogelijkheid om ontstane verstrikkingen bloot te leggen en aan de hand van de onderliggende dynamiek beweging te brengen in een systeem.

Loyaliteit aan het systeem

Systemisch werk – en organisatieopstellingen – gaat er van uit dat mensen onderdeel zijn van een groter geheel, van een systeem waar ze uit voortkomen en waarmee ze zich verbonden voelen en waaraan ze loyaal zijn. Dat kan een familie zijn maar ook een organisatie. Met behulp van een zogenoemde ‘opstelling’ (een soort levende foto, een tableau vivant) kan inzicht worden gekregen in het familie- of organisatiesysteem, de individuele plek en de onderlinge verhoudingen binnen dat systeem. Met opstellingenwerk kunnen verstrikkingen worden losgelaten en verstoorde relaties worden hersteld. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van verbinding en acceptatie.

Toepassingsgebieden van opstellingenwerk

Systemisch werk wordt door Plata fundament gebruikt bij het werken met teams en binnen leiderschapstrajecten. Het kan worden ingezet als een uniek diagnosemiddel om op een geheel andere wijze de dynamiek van het team of de organisatie zichtbaar te maken. Het wordt ook gebruikt om te onderzoeken wat er specifiek nodig is binnen een team of organisatie. Daarnaast is Systemisch werk effectief bij individuele coachingstrajecten.