Leiderschapsfundament

In een lerende organisatie wordt van jou als leidinggevende verwacht dat je vanuit autonomie én verbinding kunt bijdragen aan de ontwikkeling van menselijk potentieel. Als leidinggevende moet je richting kunnen geven, invloed kunnen hebben en mensen kunnen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Wil je leiding geven vanuit hoofd en hart en daarbij gebruik maken van de meest effectieve werkmethoden en instrumenten om je te ontwikkelen tot een effectieve en inspirerende leider? Dan is de training Leiderschapsfundament een onmisbare stap en een unieke ervaring.

Inclusief TIFF-feedbacktest

Een TIFF-test waarmee effectief en minder effectief gedrag in beeld wordt gebracht, maakt onderdeel uit van het traject. Hiermee kan de ontwikkeling die jij als deelnemer doormaakt en het effect van de training worden geanalyseerd.

Aanvangsniveau:        Voor leidingsgevenden
Opleidingsniveau:       MBO+, HBO
Studiebelasting:          55 uur (inclusief intervisie)

De training kan in-company worden gegeven:

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12
Prijs: € 2.450,00 p/pers.
Trainingsduur: 6 dagen (3 blokken van 2 dagen)

Context

Organisaties staan niet stil. De noodzaak in te spelen op de snelle marktontwikkelingen, voortdurende innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en de behoefte van medewerkers en collega’s om zich geïnspireerd te voelen en gewaardeerd te weten, bepalen de nieuwe dynamiek in organisaties. Leidinggevenden hebben daarbij koers te houden en een bedding te creëren waarin mensen zich veilig weten, om van daaruit het beste uit zichzelf te kunnen halen. Het vraagt dat ze in staat zijn zelf antwoorden en oplossingen te vinden in situaties waarmee zij worden geconfronteerd.

De leidinggevende ziet zich daarbij voor het dilemma geplaatst de medewerkers en collega’s tevreden te houden en tegelijkertijd adequaat te kunnen sturen op inhoud en resultaat. Veel leidinggevenden komen vanuit een vakinhoudelijke achtergrond en hebben soms onvoldoende inzicht in de manier waarop mensen hun belangen en behoeften laten spreken.

Vanuit deze context is de training Leiderschapsfundament ontwikkeld. Het traject is opgebouwd vanuit een unieke mix van trainingsmodellen en begeleidingstechnieken, die direct toe te passen zijn in de dagelijkse werkpraktijk. De training inspireert, daagt uit en confronteert.

Resultaat

Leiderschapsfundament geeft een rijk instrumentarium, dat vanaf de eerste dag voor je gaat werken als leidinggevende. Met de training Leiderschapsfundament ontwikkel je inzichten en kwaliteiten om een inspirerende en effectieve leider te zijn.
Na afronding van het traject

 • heb je inzicht waarin je eigen gedrag effectief is en waar dat minder het geval is.
 • ben je bewust van het eigen doen en laten en de invloed daarvan op jouw team of collega’s.
 • ben je in staat om anderen de ruimte geven vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en ‘eigenaarschap’
 • weet je te enthousiasmeren en te stimuleren om het beste uit je mensen te halen.
 • draag je bij aan een werkklimaat waarin mensen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen.
 • kun je focus houden op resultaat, waarin je ook je mensen kunt meenemen.
 • weet je hoe mensen worden aangezet om de onderlinge samenwerking te verbeteren.
 • creëer je een sfeer van vertrouwen in plaats van te sturen op macht of controle.
 • herken je kwaliteiten en beperkingen van mensen, die aandacht nodig hebben.
 • heb je een helder beeld van je eigen drijfveren en talenten.
 • ben je in staat een eigen visie te ontwikkelen in situaties die daar om vragen.
 • vind je de balans tussen werk en privé.
 • ontdek je hoe je werk energie oplevert in plaats van stress veroorzaakt.