Organisatie- en teamontwikkeling

Procesbegeleiding

Onze procesbegeleiders kunnen lastige situaties, ongemakken en kwetsbaarheid zichtbaar maken en mensen binnen teams en organisaties helpen met het vormgeven van hun gemeenschappelijke zoektocht. Vanuit die gezamenlijke inspanning kan de kracht en energie worden gevonden voor nieuwe oplossingen.

Meer over Procesbegeleiding »

Teamtraining

Teams en groepen in organisaties, die minder goed functioneren, missen vaak een verbindend element en een gezamenlijke bedding, waar vanuit zij samenwerken. Leidinggevenden en medewerkers willen dan wel een stap voorwaarts maken, maar lopen tegen hun eigen beperkingen op of tegen het ontbreken van een gemeenschappelijke ‘taal’.

Meer over Teamtraining »

Organisatiescriptanalyse

Bestaande werkwijzen en theorieën over de rol van de organisatiecultuur bij veranderings-management geven niet voldoende handvatten om duurzame veranderingen tot stand te brengen, omdat zij zich richten op processen en zaken die aan de oppervlakte liggen. Met het ‘scriptpatroon’ wordt de onderstroom in de organisatie zichtbaar.

Meer over Organisatiescriptanalyse »