NLP

Door middel van de toepassing van NLP worden mensen bewust van onbewuste structuren die bepalend zijn voor hun gedrag; als mensen zich bewust worden van de sturing achter hun gedrag, zijn ze veel sneller in staat niet-functioneel gedrag aan te passen, gewenst nieuw gedrag aan te leren en succesvol gedrag te versterken. Met dezelfde inspanning stelt NLP mensen zo in staat om meer te bereiken, effectiever te communiceren en succesvoller te zijn in het realiseren van hun doelstellingen.

Effectief functionerend team

In de management- en professionele werkomgeving geeft NLP een zeer uitgebreid instrumentarium aan technieken en modellen om veranderingsprocessen op gang te helpen. NLP wordt in teamtrajecten ingezet waar beter contact en afstemming wenselijk is, zoals binnen een niet-optimaal functionerend team. Maar is ook effectief in situaties waar leiders hun invloed en inspiratiemogelijkheden willen vergroten.

Competenties ontwikkelen met NLP

Met NLP kunnen mensen aan hun persoonlijke leiderschap werken en kwaliteiten ontwikkelen gericht op het coachen en sturen van mensen:
• doelgericht contact opbouwen
• sturen en coachen van medewerkers
• succesvol werken met teams
• samenwerking verbeteren
• probleemsituaties en machtsconflicten oplossen
• zelfmotivatie en carrièreontwikkeling
• feedback geven
• doelen stellen en realiseren
• effectief communiceren