Persoonlijke coaching

Steeds vaker kiezen mensen voor persoonlijke coaching of individuele begeleiding om belemmeringen uit het verleden op te lossen, openingen voor de toekomst te creëren en om tot vergroting van zelfinzicht te komen. Persoonlijke begeleiding biedt de mogelijkheid om daarbij gericht concrete en reële vraagstukken aan te pakken. Veelal kan in een beperkt aantal coach-sessies resultaat worden geboekt, ongeacht of het gaat om een bedrijfsmatig of persoonsgericht kader (en vaak een combinatie van beide).

Thema’s bij persoonlijke coaching

Organisaties kiezen er steeds vaker voor om hun medewerkers met een coach te laten werken als persoonlijk klankbord en gesprekspartner. Thema’s die daarbij vaak naar boven komen zijn:

  • de houding in het werk
  • conflictsituaties
  • trauma’s, angsten en fobieën
  • de ontwikkeling van de persoonlijke relatie
  • houding t.o.v. andere mensen
  • burn-out klachten
  • zoektocht naar verdieping

Werkwijze persoonlijke coaching

Een coachtraject begint altijd met een intakegesprek waarin een analyse wordt gemaakt van de werkelijke wensen, verlangens of belemmeringen, die worden aangedragen door de cliënt. Daarbij wordt door de begeleidende coach ook gekeken naar de eventuele onderliggende patronen en persoonlijke thema’s.

Afhankelijk van de specifieke thema’s die door de cliënt worden ingebracht, en van de analyse die de begeleidende coach heeft gemaakt, zal in overleg met de cliënt een gericht ontwikkelingsplan worden afgesproken. Meestal gaat het dan om een aantal individuele begeleidingen, maar soms wordt daarbij ook een specifieke trainingsmodule ingepland, zoals een korte communicatie- en bewustwordingstraining.