Werken vanuit Tavistock methodes

Een aantal van onze consultants/trainers zijn opgeleid bij Tavistock Institute.

Tavistock Institute (London) is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en ontwikkelings-instituut dat trainers, consultants en board-members opleidt en wereldwijd organisaties begeleidt in periodes van verandering. Het richt zich op organisatieontwikkeling, evaluatie van teamprocessen, verandermanagement, executive coaching en professionele ontwikkeling. De focus ligt daarbij op ‘sustainable change’ en ‘ongoing learning’.

Onze bij Tavistock opgeleide trainers en consultants zijn experts in het begeleiden van en het werken met directies, managementteams en ondernemingsraden. Vanuit het inzicht en begrip van psychodynamische processen en de rol van het onbewuste bij interacties in organisaties, leren onze adviseurs hoe top-verantwoordelijken binnen organisaties hun taak en rol kunnen blijven vervullen vanuit ‘soft-skills’ en tegelijkertijd sturing kunnen geven binnen de dynamiek van een voortdurende veranderende context.

Weten hoe betekenisvol we voor u kunnen zijn? Neem contact op met Pia Umans, via ons secretariaat.

Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

Binnen elke organisatie zijn er ontwikkelingsbehoeften en veranderingsvragen. Leiders willen zich ontwikkelen. Medewerkers zoeken
inspiratie. De organisatie wil continuïteit. Daarbij is het niet altijd meer helder en transparant waar de organisatie voor staat, wat ieders belangen en behoeften zijn en welke waarden worden gedeeld.

Plata Fundament begeleidt teams en organisaties bij het realiseren van hun ambities. Ons vertrekpunt is te onderzoeken wat het team of de organisatie werkelijk verbindt. Van daaruit werken we samen aan het tot bloei te brengen van het ontwikkelingspotentieel van de organisatie en van de mensen die er werken. Resultaat, oprechte aandacht en plezier gaan daarbij hand in hand.