Test- en feedbackmodellen

Test- en feedbackmodellen kunnen helpen om inzichtelijk te maken wat de uitgangspositie van individuele personen of een team is, meestal voordat een ontwikkelingstraject wordt ingezet. Afhankelijk van het ingezette model kan vervolgens de voortgang van het traject worden geanalyseerd of het effect worden gemeten.

TIFF

TIFF brengt op heldere wijze in kaart waar iemand effectief is in zijn of haar gedrag, en waar dat minder of niet het geval is. De TIFF geeft vervolgens concrete aanknopingspunten om de eigen effectiviteit te vergroten, op individueel niveau en binnen teams.

Meer over TIFF »

Insights

Insights Discovery® is een zeer inspirerend en uitgebreid instrument voor persoonlijke- en teamontwikkeling, waarmee mensen de eigen werkstijl in al zijn nuances leren kennen en gaan begrijpen wat de invloed is op de zakelijke en collegiale relaties.

Meer over Insights »

Privé: ZING

ZING is een tool om meningen en standpunten in een plenaire sessie of via het web snel digitaal te inventariseren. Zing is effectief bij brainstorming, versneld de besluitvorming en maakt van groepen goed presterende teams en zorgt voor een draagvlak met directe collectieve actie.

Meer over Privé: ZING »

TMA

De Talent Motivatie Analyse is een geïntegreerde systematiek voor selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers bij beroepskeuze, mobiliteitsvraagstukken, waarbij de analyse en ontwikkeling van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden centraal staat.

Meer over TMA »