Missie en visie

Veel organisaties zijn voortdurend in beweging. Veranderende markten, veeleisende afnemers, maatschappelijke ontwikkelingen en een wisselende sociale context vragen flexibiliteit en adequate sturing van leiders en steeds vaker eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. De transitie naar een nieuw tijdperk in de relatie tussen mens en organisatie is volop in ontwikkeling.

Visie

Plata fundament werkt vanuit de overtuiging dat organisaties optimaal kunnen inspelen op deze ontwikkelingen, als gebruik wordt gemaakt van het groeipotentieel van iedere medewerker. Medewerkers zijn in staat tot grote prestaties als zij leren werken vanuit autonomie en persoonlijk leiderschap. De onduidelijkheid en onzekerheid, die veranderingen met zich meebrengen, maken het leiders en medewerkers echter niet gemakkelijk om een gekozen koers of een nieuwe werkwijze te bestendigen. Het is onze visie, dat door een fundament te bieden, waarin waarden vanuit zingeving, inspiratie en verbinding worden geborgd, het potentieel van leiders en medewerkers optimaal kan worden ontwikkeld en benut.

Fundament

Medewerkers hebben behoefte om invulling te kunnen geven aan hun passie en willen geïnspireerd en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen. Willen leiders maximaal invulling geven aan hun leiderschap, dan zullen ze moet leren werken vanuit een gezamenlijk fundament. Daarbij is het belangrijk dat er een goed besef is van waar de wortels van de organisatie liggen en hoe de organisatie is ontstaan. Ook verbinding en saamhorigheid met collega’s vindt zijn wortels in dat fundament, waar vanuit medewerkers zich gedragen en gesteund voelen.

Missie

Plata fundament ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun ambities door het ontwikkelen en gebruikmaken van het menselijk potentieel. Het vinden van de verbinding tussen de organisatiedoelen en de behoeften van individuele mensen, teams en afdelingen, is wat ons drijft. Vanuit inspiratie, transformatie en veranderkunst helpen wij die verbinding tot stand te brengen en de organisatie haar ambities waar te maken.

  • Wij verbinden vanuit inspiratie door veranderingsprocessen vorm te geven, uit te voeren en te begeleiden, vanuit passie, plezier en creativiteit.
  • Wij verbinden vanuit transformatie door het eigenaarschap van het proces met alle betrokkenen te delen, waardoor kwaliteiten makkelijker kunnen worden aangesproken en meer zin in samenwerking ontstaat.
  • Wij verbinden vanuit veranderkunst door zelf zichtbaar te zijn als positief referentiekader voor mensen en hen werkelijk verder te helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap en inspirerend vermogen.

Rules of engagement

Plata fundament werkt vanuit respect, vertrouwelijkheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Respect voor ieder mens is de basis voor al onze trajecten. Daardoor ontstaat acceptatie en een klimaat, gebaseerd op I am OK, you are OK. De principes van vertrouwelijkheid en veiligheid staan daarbij centraal. We ervaren verantwoordelijkheid voor de effecten van onze activiteiten voor mensen en hun (werk)omgeving vanuit diepe betrokkenheid bij alle mensen en organisaties, waar wij mee werken.